Welkom thuis

NICOLE SPAANS BLOGT | Op donderdag 24 maart jongstleden kopte het NRC Handelsblad: Welkom thuis – het thuiskomen van kunstwerken is een trend in de Nederlandse musea. Was het toeval dat in het Elisabeth Weeshuis Museum op precies dezelfde dag een 17e eeuws schilderij van Paulus Moreelse arriveerde dat werd vervaardigd in opdracht van graaf Floris II van Culemborg?

Nee, vast niet. Ik heb vaker over landelijke trends geschreven. Over het algemeen zijn die van toepassing op ons museum. In het artikel noemt Gretha Pama de grote spraakmakende tentoonstellingen, zoals die met de werken van Jheronimus Bosch in het Noordbrabants Museum. Maar ook aankopen, zoals door Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten van een werk dat 100 jaar geleden nog in familiebezit was en dat nu ‘terugkwam’.

MOREELSE-VP4594-Holy-Family

‘Terugkomen’, ‘thuiskomen’ en ‘behouden voor Nederland’; deze begrippen werden gebruikt door media, politici en museumdirecteuren rond de aankoop van Rembrandts portretten van Maerten Soolmans en Oopjen Coppit door het Rijksmuseum voor het formidabele bedrag van 160 miljoen euro.

Hoe zit het nu precies met het schilderij de ‘Aanbidding van de herders’ van Moreelse (1571-1638) uit 1630? Ik zou hier willen spreken van een ‘hereniging’. In opdracht van Floris II werd het gemaakt voor de kamer van Catharina van den Bergh, de vrouw van Floris II, in hun statige Haagse residentie ‘Het hof van Culemborg’ aan de Lange Vijverberg, nu nummer 12. Om precies te zijn voor: ‘de schorsteen van mijn genadige Vrou cabinet’. Nu het schilderij een van de wanden van de protectorenkamer in het Elisabeth Weeshuis Museum siert, hangt de opdrachtgever er in de spinzaal slechts enkele meters vandaan, samen met zijn vrouw, in 1627 schitterend in verf vereeuwigd door de vermaarde Haagse portretschilder Jan van Ravesteyn.

DSC_0497

Het doek van Moreelse komt misschien toch ook wel een beetje ‘thuis’. Floris II was immers graaf van Culemborg en als graaf tevens protector van het Elisabeth Weeshuis. Dus in het Elisabeth Weeshuis Museum hangt het in de protectorenkamer op de juiste plaats. Het kunstwerk verkeert in uitstekende staat en is gesigneerd en gedateerd 1630. Het werd getuige een bewaard gebleven kwitantie door de Culemborgse graaf in maart 1631 betaald. De ‘Corstnacht’ ofwel kerstnacht kostte destijds 360 gulden.

Wat ik zo mooi en belangrijk vind is dat we als museum van de wezengeschiedenis én de rijke stadshistorie met het schilderij iets meer kunnen vertellen over Floris II (1577-1639); het feit dat hij dit schilderij bestelde kleurt hem in. Floris II behoorde tot de meest vooraanstaande edellieden van zijn tijd in de Noordelijke Nederlanden. Hij was regelmatig in Den Haag omdat hij in 1617 de eerste afgevaardigde in Den Haag was van het soevereine gewest Gelre en Zutphen naar de Staten-Generaal van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Voor iemand van zijn statuur was het gebruikelijk om vele opdrachten aan schilders te geven, zoals Roelandt Saverij, Gerrit van Honthorst en Jan van Ravesteyn. Daaronder dus ook Paulus Moreelse als belangrijke Utrechtse portretschilder, die tevens grote bekendheid genoot als schilder van pastorale scenes en genrestukken. In zijn Schilderboeck van 1604 meldt Karel van Mander dat Moreelse portretten van de graaf en gravin had geschilderd, levensgroot en ten voeten uit. Helaas is er niets meer bekend is over deze ongetwijfeld indrukwekkende schilderijen. Tja, als die nog eens opduiken….

Moreelse_AD

Terug naar de ‘Aanbidding van de herders’ van Moreelse. Het museum heeft er nog niets voor betaald. We hebben het voor een jaar in bruikleen. Een genereus gebaar van de Londense kunsthandelaar Johnny van Haeften – Old Master Paintings, die het tentoonstelde in zijn stand op de Tefaf. Uiteraard wil hij het schilderij graag aan ons verkopen, maar dat hij ons een jaar de tijd geeft om fondsen te werven, is toch wel erg prettig. Want dit schilderij hoort gezien de historische link in Culemborg thuis. Het komende jaar zal het museum daarom alles in het werk stellen het schilderij te verwerven. We hopen een aantal partijen te vinden die ons bij de financiering van de aankoop willen steunen. Het zou fantastisch zijn als dit schilderij ‘behouden blijft voor Nederland’, in het bijzonder voor Culemborg. Ik hoop dat de hereniging van opdrachtgever en kunstwerk permanent zal zijn en dat het bijzondere schilderij kan worden toegevoegd aan de collectie van het Elisabeth Weeshuis Museum. Komt u het eens bekijken?

Elisabeth van Mari Andriessen aanwinst voor weeshuisplein

Wie kent hem niet? ‘De Dokwerker’ (1952), een beeld van Mari Andriessen (Haarlem 1897-1979). Het is dé tastbare herinnering aan de Februaristaking van 25 en 26 februari 1941, de enige grootschalige verzetsactie tegen de Jodenvervolging in Europa. De herdenking is weer aanstaande. Van ‘De Dokwerker’ is het een klein stapje naar ‘Elisabeth van Culemborg’. Ook zij werd door Andriessen vereeuwigd om op haar stenen sokkel en in brons gegoten als ‘beschermvrouwe’ vanaf 1956 te waken over het ‘Elisabeth Hof’ aan de Van Pallandtdreef. Ze was een cadeau van het gemeentebestuur aan het College van Protectoren van het Elisabeth Weeshuis, dat dit bejaardencentrum in 1955 liet bouwen. Maar nu het zorgcomplex na zestig jaar wordt gesloopt en plaats moet maken voor circa 35 appartementen, zit haar taak erop.

Op 1 februari verhuisde het beeld naar het plein van een andere voormalige zorginstelling, die eveneens haar naam draagt: Het Elisabeth Weeshuis. Nu huisvest het weeshuis drie cultuurinstellingen en een horecagelegenheid. Maar in 1560 verrees dit huis speciaal voor de opvang van weeskinderen. De bouw werd bekostigd uit de nalatenschap van Elisabeth.

Elisabeth in het Weeshuis

Wat een mooi besluit van de Protectoren om het kunstwerk van Andriessen naar het weeshuisplein over te brengen. Daar staat ze dan. Oog in oog met ‘haar’ weeshuis, waarvan ze nooit heeft geweten dat het gebouwd is. Tenminste…? Uit de bronnen blijkt dat niet. Nergens vinden we terug dat het haar wens zou zijn geweest een weeshuis te laten verrijzen in haar stad. Een groot deel van haar vermogen liet Elisabeth na aan de ‘regte armen’. De vier executeurs van haar testament besloten er onder meer een weeshuis in Culemborg van te bouwen voor 48 kinderen.

Het is net of Andriessen voorzien heeft dat ze ooit op dit plein terecht zou komen. Goedkeurend en een tikje streng kijkt zij op naar het huis, beslist opgericht in haar geest. ‘Zo heb ik het gewild’, lijkt ze te denken. Stevig omklemt ze de bijbel, in alles haar houvast en fundament voor het leven. Gelukkig weet ze niet dat het katholieke huis al zes jaar na opening protestants werd door toedoen van haar achterneef Floris I van Pallandt. Pas aan het begin van de 19e eeuw kregen de katholieken weer een voet tussen de deur.

Met Andriessen koos het gemeentebestuur overigens voor een van de meest gevraagde beeldhouwers in Nederland van dat moment. Hij is wel ‘de beeldhouwer van het verzet’ genoemd. Een typering die hem toekomt om twee redenen. Zijn Haarlemse huis en atelier waren in de Tweede Wereldoorlog uitvalsbasis van het gewapend verzet. En na de bevrijding kreeg hij talloze opdrachten voor de vervaardiging van monumenten ter herinnering aan vijf traumatische oorlogsjaren.

detijd10121955

De Tijd d.d. 10-12-1955.

Hoe anders was zijn loopbaan begonnen. Van huis uit katholiek, ontving hij zijn eerste opdrachten uit katholieke kring. Zijn kunst bestond uit reliëfs en kleine plastieken, uitgevoerd in een heldere, gestileerde vormentaal. De stenen sculptuur van de Heilige Barbara, in 1943 geplaatst in een nis van de Culemborgse Binnenpoort, is daar een mooi voorbeeld van. Na de oorlog kreeg Andriessen steeds vaker niet-kerkelijke opdrachten. Zijn sculpturen werden vrijer en ruimtelijker. Ook legde hij in de weergave van de figuren het accent meer en meer op gebaren en houding. Daarmee versterkte hij de emotionele component in zijn werk.

Als krachtig symbool van het verzet, klaar voor gevecht, zien we dit terug in de eerder genoemde ‘Dokwerker’. En eveneens, hoe miniem ook, in zijn weergave van Elisabeth van Culemborg. Elisabeth houdt haar hoofd een fractie schuin, wat haar een devoot karakter verschaft. Maar het geeft haar ook de trots die een vrouwe van Culemborg past. Haar pose sterkt mij in de gedachte: hier hoort zij thuis, op het plein voor ‘haar’ weeshuis.

Komt u eens kijken op het plein en in het museum waar haar geschilderde portret hangt? Dan kunt u zelf beoordelen of Andriessen haar letterlijk en figuurlijk goed in beeld heeft gebracht.  www.weeshuismuseum.nl